Uputstvo Ministarstva finansija za pripremu budžeta RS za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Datum objave: 15-07-2019


Ministarstvo finansija je objavilo Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu.

Direktni korisnici sredstava budžeta RS imaju obavezu da predlog finansijskog plana budžetskog korisnika za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu, sa obrazloženjem unose u aplikativni softver za planiranje budžeta "BIS". Unos predloga finansijskih planova direktnim korisnicima u aplikativni softver je omogućen od 10. jula 2019. godine.

Krajnji rok za dostavljanje predloga finansijskih planova direktnih korisnika sredstava budžeta RS je 1. septembar 2019. godine.

Detaljnije o pripremi budžeta Republike Srbije, uključujući i instrukcije za pripremu predloga finansijskih planova indirektnih korisnika budžeta republičke vlasti možete naći u sledećem broju časopisa Budžet i u online aplikaciji IPC PROPISI u praksi.