Uputstvo Ministarstva finansija za pripremu budžeta RS za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Datum objave: 12-07-2021


Ministarstvo finansija je objavilo Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu.

Direktni korisnici sredstava budžeta RS imaju obavezu da predlog finansijskog plana budžetskog korisnika za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu, sa obrazloženjem unose u aplikativni softver za planiranje budžeta "BIS". Unos predloga finansijskih planova direktnim korisnicima u aplikativni softver je omogućen od 6. jula 2021. godine.

Štampani format predloga finansijskog plana budžetskog korisnika mora imati pečat i potpis funkcionera budžetskog korisnika.

Popunjene priloge potrebno je dostaviti u štampanom i elektronskom obliku na e mail adresu: budzet@mfin.gov.rs.

Krajnji rok za dostavljanje predloga finansijskih planova direktnih korisnika sredstava budžeta RS je 1. septembar 2021. godine.

Detaljnije o pripremi budžeta Republike Srbije, uključujući i instrukcije za pripremu predloga finansijskih planova indirektnih korisnika budžeta republičke vlasti možete naći u sledećem broju časopisa Budžet, u elektronskom paketu IPC.FiP i u online aplikaciji IPC PROPISI u praksi.