UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA KAPITALNE DOBITKE NA OBRASCU PPDG – 3R.

Datum objave: 14-12-2017


Od 1. januara 2018. godine poreska prijava PPDG – 3R, kao i izmenjena poreska prijava podnosi se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave ili u pismenom obliku – neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave u skladu sa Pravilnikom o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju ("Službeni glasnik RS", broj 90/2017).

 

Ovo uputstvo objavljeno je na sajtu Poreske uprave.