Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Datum objave: 05-07-2022


Prema Uputstvu za pripremu budžeta Republike Srbije za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu objavljenom na sajtu Ministarstva finansija korisnici budžetskih sredstava, kao i ranije predloge svojih finansijskih planova za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu (sa obrazloženjem) unose u aplikativni softver za planiranje budžeta "BIS".

Programske informacije (obrazloženja, ciljevi i pokazatelji) su učitane iz predloga prioritetnih oblasti finansiranja budžetskih korisnika u predlog finansijskog plana za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu u skladu sa aktuelnom programskom strukturom. Ovako iskazana programska struktura budžetskim korisnicima je osnov za izradu predloga njihovog finansijskog plana za 2023. godinu.

Unos predloga finansijskih planova budžetskih korisnika omogućen je od danas, odnosno od 5. jula 2022. godine u aplikativnom softveru za pripremu budžeta "BIS". Međutim, popunjene priloge potrebno je dostaviti u štampanom i elektronskom obliku na e-mail adresu: budzet@mfin.gov.rs.