Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Datum objave: 15-07-2019


U skladu sa Uputstvom za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti pripremaju predlog finansijskog plana za 2020. godinu, sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu i dostavljaju ga lokalnom organu uprave nadležnom za finansije. Takođe, na internet strani Ministarstva finansija objavljeni su ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista uniformnih indikatora za programsku strukturu budžeta - predlog za gradove, opštine i gradske opštine u Republici Srbiji, kao i pregled programa i programskih aktivnosti jedinica lokalne samouprave.

Detaljnije o pripremi budžeta lokalne vlasti, uključujući i instrukcije za pripremu predloga finansijskih planova indirektnih korisnika budžeta lokalne vlasti možete naći u sledećem broju časopisa Budžet i u online aplikaciji IPC PROPISI u praksi.