Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Datum objave: 12-07-2021


U skladu sa Uputstvom za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti pripremaju predlog finansijskog plana za 2022. godinu, sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu i dostavljaju ga lokalnom organu uprave nadležnom za finansije. Takođe, na internet strani Ministarstva finansija objavljeni su ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista uniformnih indikatora za programsku strukturu budžeta - predlog za gradove, opštine i gradske opštine u Republici Srbiji, kao i pregled programa i programskih aktivnosti jedinica lokalne samouprave.

Detaljnije o pripremi budžeta lokalne vlasti, uključujući i instrukcije za pripremu predloga finansijskih planova indirektnih korisnika budžeta lokalne vlasti možete naći u sledećem broju časopisa Budžet, u elektronskom paketu IPC.FiP i u online aplikaciji IPC PROPISI u praksi.