Uputstvo za pripremu Predloga finansijskog plana ustanova socijalne zaštite za 2024. godinu

Datum objave: 04-08-2023


Povodom obaveze donošenja predloga finansijskih planova za 2024. godinu za ustanove socijalne zaštite, proces planiranja je započet u punom obimu. Naime, doneto je konkretno UPUTSTVO ZA PRIPREMU PREDLOGA FINANSIJSKOG PLANA ZA USTANOVE  SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2024. GODINU Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Broj: 401-00-01392/2/2023-12 pod datumom 31.7.2023. godine. Rok za dostavu je 14.8.2023. godine.

Tekst na temu donetog Uputstva je u postupku izrade, a biće dostupan najpre u elektronskoj verziji časopisa Budžet br. 16 - u pripremi, a zatim i u štampanoj verziji ovog časopisa.