USAGLAŠAVANJE SA KATALOGOM RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA

Datum objave: 06-02-2018


 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa resornim ministarstvima, organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i pravnim licima koja se osnivaju ili deluju u skladu sa propisama o javnim službama, delegirali su predstavnike iz svojih organizacionih jedinica u cilju podrške javnim službama u pogledu usaglašavanja Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova sa Katalogom radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru.

 

Spisak lica za pružanje podrške javnim službama nalazi se na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.