Uskoro ističe rok organizatorima putovanja da izvrše povraćaj sredstava po osnovu putovanja koje nije realizovano usled bolesti COVID-19

Datum objave: 27-01-2023


Prema Uredbi o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, rok do kada su putnici mogli da iskoristi zamensko putovanje (koje je u celosti ili delimično uplaćeno zaključno sa 15. martom 2020. godine), istekao je 31. decembra 2022. godine.

Istovremeno, ukoliko se putnik nije odlučio za zamensko putovanje, odnosno ukoliko se putnik opredelio za povraćaj iznosa koji je uplatio, organizator putovanja koji je prodao navedeno turističko putovanje, dužan je da putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije do 1. februara 2023. godine.

Putnici koji nisu iskoristili zamensko putovanje treba da se jave organizatoru putovanja i ostave podatke o svom tekućem računu u banci (tekući račun na koje će im novac biti uplaćen). U slučaju da agencija ne može da vrati novac, putnik treba da se obrati osiguravajućoj kući koja je osigurala putovanje.