Uskoro startuje obaveza označavanja robe u maloprodaji mašinski čitljivom oznakom

Datum objave: 16-01-2020


Od 31. januara 2020. godine, roba u trgovini na malo mora biti označena mašinski čitljivom oznakom (GTIN identifikacijom, QR kodom i dr.).

Ova obaveza propisana je članom 34. stav 8. Zakona o trgovini ("Službeni glasnik RS", broj 52/2019).

Da podsetimo, roba u trgovini na malo mora da ima deklaraciju koja obavezno sadrži:

  • podatke o nazivu i vrsti robe,
  • podatke o tipu i modelu u skladu sa prirodom robe,
  • podatke o količini izraženoj u jedinici mere ili komadu u skladu sa svojstvima robe,
  • podatke o poslovnom imenu proizvođača, a za robu iz uvoza poslovnom imenu uvoznika i zemlji proizvodnje.

Deklaracija mora da se istakne jasno, uočljivo i čitljivo, na jedan od sledećih načina:

  • na robi ili na njenom pakovanju (uključujući privezak, etiketu, alkicu, omot i sl.);
  • neposredno pored robe na mestu prodaje;
  • u katalogu ili drugom materijalu sa ponudom te robe koji je besplatno dostupan potrošačima na prodajnom mestu, pre kupovine na način na koji se potrošači ne dovode u zabludu.

Ukoliko trgovac obavlja daljinsku trgovinu dužan je da sve podatke sa deklaracije učini dostupnim pre kupovine.

Imajući u vidu da se u praksi često postavlja pitanje ko je odgovoran po pitanju deklarisanja robe, napominjemo da je deklaraciju dužan da obezbedi proizvođač ili uvoznik robe ali da odgovornost za deklarisanje robe imaju trgovci.

Takođe, napominjemo da uz sve navedeno po pitanju deklaracije, označavanje robe u maloprodaji mašinski čitljivom oznakom, suštinski predstavlja dodatnu obavezu za trgovca.