Uslovi distribucije zaštitnih sredstava od strane RFZO

Datum objave: 23-04-2020


Izmenama i dopunama Uredbe o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Službeni glasnik RS", broj 59/2020), koja stupa na snagu 22.4.2020. godine, Republički fond za zdravstveno osiguranje može isporučiti pravnim licima koja se bave distribucijom zaštitne opreme, zaštitna sredstva za njihove potrebe, kao i radi dalje isporuke drugim privrednim subjektima, u cilju zaštite zdravlja zaposlenih u tim pravnim licima i ispunjenja obaveza utvrđenih odlukama Vlade koje se odnose na obavezu poslodavca da obezbedi zaštitna sredstva za sve zaposlene.

Republički fond za zdravstveno osiguranje isporučuje pravnim licima koja se bave distribucijom zaštitne opreme zaštitna sredstva na osnovu zahteva, odnosno dostavljene narudžbenice - trebovanja.

Pravna lica uz narudžbenicu - trebovanje dostavljaju i spisak privrednih subjekata koji su zainteresovani za nabavku zaštitnih sredstava radi ispunjenja obaveza utvrđenih odlukama Vlade koje se odnose na obavezu poslodavca da obezbedi zaštitna sredstva za sve zaposlene.

Isporuke koje vrši Republički fond za zdravstveno osiguranje oslobođene su poreza na dodatu vrednost sa pravom na odbitak prethodnog poreza, pri čemu Vlada posebnim aktom odobrava isporuku i određuje uslove isporuke zaštitnih sredstava.

Maloprodajna cena za zaštitna sredstva nabavljena na navedeni način maksimalno može iznositi:

  • za maske 120 dinara po komadu sa uračunatim PDV;
  • za rukavice 40 dinara po komadu sa uračunatim PDV;
  • za epidemiološke maske 200 dinara po komadu sa uračunatim PDV.