Usvojen je nov način samooporezivanja "frilensera" i drugih fizičkih lica po osnovu prihoda od ugovorene naknade

Datum objave: 29-04-2021


Skupština RS usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (dalje: izmene Zakona o porezu na dohodak) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (dalje: izmene Zakona o doprinosima).

Izmenama Zakona o porezu na dohodak utvrđena su dva pravila samooporezivanja fizičkih lica.

Prvo pravilo se odnosi na period zaključno sa 31. decembrom 2021. godine, dok se drugo pravilo odnosi na samooporezivanje koje će se primenjivati od 1. januara 2022. godine.

Ova pravila odnose se na ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i naknada za izvršeni rad "frilensera" i drugih fizičkih lica, a ne odnose se na samooporezivanje drugih vrsta prihoda, npr. zarada, prihoda od dividendi, prihoda od izdavanja nepokretnosti.

Izmenama Zakona o doprinosima, u skladu sa izmenama Zakona o porezu na dohodak, izvršeno je preciziranje koje se odnosi na utvrđivanje i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu ugovorene naknade.

Detaljnije o izmenama ovih zakona možete se informisati u časopisima Revizor broj 11 i Budžet broj 10, kao i u IPC elektronskim paketima.