Usvojen je Predlog zakona o agencijskom zapošljavanju

Datum objave: 06-08-2019


Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o agencijskom zapošljavanju kojim se uređuju prava i obaveze zaposlenih koji zaključuju ugovor o radu sa agencijom za privremeno zapošljavanje, jednak tretman ustupljenih zaposlenih u pogledu ostvarivanja određenih prava iz radnog odnosa i po osnovu rada, uslovi za rad agencija za privremeno zapošljavanje, način i uslovi ustupanja zaposlenih, odnos između agencije i poslodavca korisnika i obaveze agencije i poslodavca korisnika prema ustupljenim zaposlenima.

Zakon će se primenjivati na sve ustupljene zaposlene bez obzira na vrstu radnog odnosa i radno vreme.

Detaljnije o predlogu zakonu možete pročitati u časopisu Pravnik i elektronskim izdanjima IPC-a.