USVOJEN JE PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PDV

Datum objave: 21-09-2015


Na sednici održanoj 19.9.2015. godine Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost. Predlog zakona sadrži čak 38 članova iz čega proizilazi da će navedene izmene i dopune biti velike. Predviđeno je da se najveći broj izmenjenih odredaba Zakona primenjuje od 15. oktobra 2015. godine.

Najbitnije izmene i dopune se odnose na:

- evidentiranje u sistem PDV stranih lica;

- proširivanja prometa dobara i usluga za koje je sticalac / kupac poreski dužnik;

- uređivanje poreskog punomoćnika (njegovih prava i obaveza) za promet dobara i usluga koji na teritoriji Republike vrši strano lice;

- proširivanje prometa usluga koje se oporezuju prema mestu primaoca usluge;

- propisivanje poreskog oslobođenja pri uvozu električne energije, prirodnog gasa i energije za grejanje, odnosno hlađenje, čija se isporuka vrši preko prenosne i distributivne mreže, kao i proširivanje oslobođenja za usluge vezane za izvoz dobara;

- proširivanje prava na odbitak PDV;

- proširivanje prometa usluga koje se oporezuju po stopi PDV od 10%;

- uvođenje obaveze sastavljanja i podnošenja pregleda obračuna PDV.

Kako se radi o važnim i velikim izmenama Zakona o PDV, ujedno Vas obaveštavamo da ćemo na ovu temu održati jednodnevna savetovanja:

- u Beogradu 28.9.2015. godine u Dečijem kulturnom centru, i

- na Paliću 5.10.2015. godine u okviru našeg višednevnog savetovanja koje se održava u periodu od 4-7. oktobra.

 

Detaljniju satnicu jednodnevnih savetovanja - Beograd, 28.9.2015. i Palić, 5.10.2015. možete pogledati ovde

Detaljniju satnicu višednevnog savetovanja - Palić, 4-7. oktobar 2015. možete pogledati ovde