Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama zakona o glavnom gradu

Datum objave: 30-05-2019


Na sednici Narodne skupštine Srbije usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu ( "Službeni glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 (dr. zakon), 101/2016 (dr. zakon) i 37/2019) koji stupa na snagu 6. juna 2019. godine.

Opširnije o izvršenim izmenama i dopunama zakona i o razlozima koji su doveli do izmena zakona, možete pročitati u našem sledećem izdanju časopisa BUDŽET broj 13/2019.