Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona zaštiti životne sredine

Datum objave: 15-10-2018


Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009 (dr. zakon), 72/2009 (dr. zakon), 43/2011 (odluka US), 14/2016 i 76/2018) stupa na snagu 20. oktobra 2018. godine.

Ovim izmenama i dopunama Zakona stvara se formalno pravni osnov da poljoprivrednici konkurišu za dobijanje sredstava iz evropskog fonda IPARD.

Smisao izmena jeste da se nosiocima poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnicima, privrednim društvima, ali i zemljoradničkim zadrugama pomogne da ispune sve uslove što je potrebno kako bi mogli da konkurišu za sredstva iz ovog fonda.

Uslove koje treba da ispune poljoprivrednici, saglasno zakonu, doneće zajedno ministar zaštite životne sredine i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja.