Usvojen Predlog zakona o budžetu RS za 2024. godinu

Datum objave: 06-10-2023


Vlada Republike Srbije, na sednici od 5. oktobra 2023. godine, znatno ranije u odnosu na prethodne godine, usvojila je Predlog zakona o budžetu za 2024. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2024. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2024. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2024. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2024. godinu.

Isti su upućeni u skupštinsku proceduru.

Dalji tok do konačnog usvajanja pomenutog predloga, i njegov sadržaj pratićemo kroz časopis Budžet i kao i u elektronskom paketu IPC.FiP.