Usvojen Predlog Zakona o elektronskom fakturisanju

Datum objave: 02-04-2021


Na sednici Vlade Republike Srbije od 25. marta 2021. godine usvojen je Predlog zakona o elektronskom fakturisanju kojim se uređuje izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i elementi elektronskih faktura, u transakcijama između:

 • subjekata javnog sektora,
 • između subjekata privatnog sektora, kao i
 • između subjekta javnog i subjekta privatnog sektora, pri čemu se pod subjektima:
 • - javnog sektora podrazumeva opšti nivo države u smislu zakona koji uređuje budžetski sistem, odnosno javno preduzeće u smislu zakona koji uređuje javna preduzeća, koje nije obuhvaćeno opštim nivoom države,
 • - privatnog sektora smatraju obveznici PDV-a, osim subjekta javnog sektora.

Obavezu izdavanja elektronske fakture imaće:

 • subjekti privatnog sektora po osnovu međusobnih transakcija;
 • subjekt privatnog sektora po osnovu transakcije sa subjektom javnog sektora;
 • subjekt javnog sektora po osnovu transakcije sa subjektom privatnog sektora;
 • subjekti javnog sektora po osnovu međusobnih transakcija;
 • poreski punomoćnik stranog lica u Republici Srbiji, u smislu propisa kojima se uređuje PDV, po osnovu transakcija sa subjektima privatnog i javnog sektora.

Rokovi primene Zakona prema predlogu:

 • Obaveza subjekta javnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu je od 1. januara 2022. godine;
 • Obaveza subjekta javnog sektora da izda elektronsku fakturu drugom subjektu javnog sektora  je od 1. januara 2022. godine;
 • Obaveza subjekta javnog sektora da izda elektronsku fakturu subjektu privatnog sektora je od 1. jula 2022. godine;
 • Obaveza subjekta javnog sektora da elektronski evidentira obračun PDV je od 1. januara 2022. godine;
 • Obaveza subjekta privatnog sektora da izda elektronsku fakturu subjektu javnog sektora je od 1. januara 2022. godine;
 • Obaveza subjekta privatnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu od strane subjekta javnog sektora, kao i elektronske fakture izdate od strane subjekta privatnog sektora primenjuje se od 1. jula 2022. godine;
 • Obaveza izdavanja i čuvanja elektronske fakture u transakcijama između subjekata privatnog sektora primenjuju se od 1. januara 2023. godine;
 • Obaveza elektronskog evidentiranja PDV-a, osim transakcija u kojima je jedna od strana subjekt javnog sektora primenjuje se od 1. januara 2023. godine

Opširnije o ovome, možete pročitati u Budžetu broj 8 i Revizoru broj 9, kao i u elektronskoj bazi IPC-a.