Usvojen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Datum objave: 14-11-2019


Vlada RS, na sednici održanoj 13. novembra 2019. godine, utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Predložene izmene i dopune odnose se na sticanje nove vrste udela, rezervisanog sopstvenog udela i većinu za odlučivanje kod društva sa ograničenom odgovornošću, na raspodelu dobiti kod akcionarskih društava i sticanje sopstvenih akcija, kao i na rokove za objavljivanje informacije o zaključenom pravnom poslu u kom postoji lični interes na internet stranici društva.

Detaljnije o predloženim izmenama i dopunama možete čitati u našim elektronskim i štampanim izdanjima.