USVOJENA FISKALNA STRATEGIJA ZA 2018. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

Datum objave: 16-12-2017


Vlada Srbije usvojila je Fiskalnu strategiju za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu (Strategija) koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 112 od 15.12.2017. godine. Takođe, Strategija je objavljena na internet stranici Ministarstva finansija Republike Srbije.

 

Na osnovu makroekonomskih pokazatelja i smernica iz Strategije Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu pre zakonskog roka (15. decembar 2017.). Podsećamo da je 20. decembar rok za donošenje budžeta lokalnih vlasti, saglasno članu 31. Zakona o budžetskom sistemu.