Usvojene izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu

Datum objave: 08-10-2019


Narodna skupština Republike Srbije po hitnom postupku usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", broj 72/2019) koji se primenjuje narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", odnosno od 8. oktobra 2019. godine.

U najkraćem najznačajnije izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu odnose se na sledeće:

 • - povećanje zarada u javnom sektoru od 8-15%, počev od plate za novembar 2019. godine i to kod:
  1. Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativne agencije i Ministarstva odbrane - za 9%;
  2. Ustavnog suda - za 9%;
  3. sudova, tužilaštava i zavoda za izvršenje krivičnih sankcija - za 9%;
  4. visokoškolskih ustanova, ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i ustanova učeničkog i studentskog standarda - za 9%;
  5. istraživača (osim istraživača u naučno-istraživačkoj ustanovi koji pravo na povećanje plata ostvaruju u visokoškolskoj ustanovi) i pomoćnog osoblja u naučno-istraživačkoj delatnosti - za 10%;
  6. ustanova kulture - za 10%;
  7. predškolskih ustanova - za 9%;
  8. ustanova socijalne zaštite (osim zdravstvenih radnika) - za 9%;
  9. ostalih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije - za 8%;
  10. korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti, osim korisnika iz tač. 6)-8) ovog stava - za 8%;
  11. organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, osim Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika - za 8%;
  12. zdravstvenih ustanova, osim vojnozdravstvenih ustanova, i to:
   • - doktoru medicine, doktoru stomatologije/doktoru dentalne medicine, magistru farmacije i magistru farmacije - medicinskom biohemičaru sa završenim integrisanim akademskim studijima zdravstvene struke - za 10%;
   • - medicinskoj sestri, zdravstvenom tehničaru, odnosno drugom licu sa završenom odgovarajućom visokom, odnosno srednjom školom zdravstvene struke - za 15%;
   • - ostalim zaposlenim (nemedicinskom osoblju) - za 8%.

Zdravstveni radnici zaposleni u ustanovama socijalne zaštite ostvaruju pravo na povećanje plate u procentima iz tačke 12) ovog člana;

 • - počev od 2020. godine penzije će se usklađivati na način propisan zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;
 • - produženo je važenje zabrane zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava do kraja 2020. godine;
 • - produžen je rok za primenu odredbi Zakona koje se odnose na postupno uvođenje programskog budžeta za zdravstvene i apotekarske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno lokalna vlast do 2021. godine;
 • - produžen je rok za uvođenje rodno odgovornog budžetiranja na svim nivoima vlsti do 2021. godine;
 • - produžen je rok za primenu međunarodnih računovodstvenih standarda za javnih sektor (IPSAS) do 2023. godine jer još uvek nije priznat prevod međunarodnih standarda za javni sektor, niti je zauzet konačan stav oko računovodstvene osnove za vođenje budžetskog računovodstva (gotovinska, obračunska, modifikovana),
 • - poreski rashodi iskazivaće se u opštem delu Zakona o budžetu Republike Srbije, počev od budžeta za 2021. godinu.

Opširnije o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu možete pročitati u časopisu Budžet br. 21/2019 i u elektronskoj bazi IPC - FIP.