Usvojene su izmene i dopune poreskih i drugih zakona

Datum objave: 27-10-2023


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je sledeće zakone:

  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju,
  • Zakon o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana,
  • Zakon o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,
  • Zakon o izmeni Zakona o porezima na imovinu,
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Najveći broj odredaba navedenih zakona primenjivaće se od 1. januara 2024. godine.

Na IPC webinaru koji će se održati 30. oktobra i koji je besplatan za sve učesnike možete se načelno upoznati sa izmenama navedenih zakona, dok ćemo na IPC webinaru koji će se održati 9. novembra i koji je besplatan samo za IPC pretplatnike za 2024. godinu detaljno predstaviti sve izmene, kako navedenih poreskih zakona, tako i drugih usvojenih zakona koji su od značaja za poslovanje budžetskih korisnika i privatnog sektora.