Usvojene su izmene i dopune više zakona, pored poreskih, od značaja za poslovanje budžetskih korisnika

Datum objave: 27-10-2023


Narodna skupština Republike Srbije, usvojila je više zakona, pored poreskih, od kojih izdvajamo:

  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu (stupa na snagu narednog dana po objavljivanju)
  • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu (primena od 1. janura 2024. godine)
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (stupa na snagu osmog dana po objavljivanju)
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (stupa na snagu osmog dana po objavljivanju)
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima (stupa na snagu osmog dana po objavljivanju)
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (stupa na snagu osmog dana po objavljivanju)
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (stupa na snagu narednog dana po objavljivanju)

Na IPC webinaru koji će se održati 30. oktobra i koji je besplatan za sve učesnike možete se načelno upoznati sa izmenama poreskih zakona, dok ćemo na IPC webinaru koji će se održati 9. novembra i koji je besplatan samo za IPC pretplatnike za 2024. godinu detaljno predstaviti sve izmene, kako navedenih poreskih zakona, tako i drugih usvojenih zakona koji su od značaja za poslovanje budžetskih korisnika i privatnog sektora.