Usvojene su izmene i dopune više zakona

Datum objave: 29-11-2021


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je sledeće zakone:

  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
  • Zakon o dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu;
  • Zakon o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara;
  • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona.

Detaljnije o izmenama i dopunama navedenih zakona možete se informisati u časopisima Revizor broj 23 i Budžet broj 21, kao i u IPC elektronskim paketima.