Usvojene su izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

Datum objave: 01-07-2021


U "Službenom glasniku RS", broj 66/2021 objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (dalje: izmene i dopune Zakona).

Odredbe izmena i dopuna Zakona primenjuju se od 1. jula 2021. godine, osim odredbe koja se odnosi na ostale naknade po osnovu rođenja deteta koje ostvruje majka - poljoprivredni osiguranik i odredbi koje se odnose na utvrđivanje osnovice naknade po ovom osnovu, koje se primenjuju od 8. maja 2021. godine.

Najvažnije izmene i dopune Zakona su:

  • preciziran je način utvrđivanja prihoda u postupku ostvarivanja prava na dečiji dodatak kod lica koja samostalno obavljaju delatnost, a porez plaćaju na oporezivu dobit;
  • mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate ne može biti veća od pet prosečnih mesečnih zarada u Republici Srbiji za prava ostvarena od 1. januara 2022. godine;
  • pun mesečni iznos naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva, ne može biti manji od minimalne zarade, na dan početka ostvarivanja prava;
  • ostale naknade po osnovu rođenja deteta može ostvariti i majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta bila poljoprivredni osiguranik.

Detaljnije o izmenama i dopunama zakona možete se informisati u časopisima Revizor broj 15 i Budžet broj 13, kao i IPC elektronskim paketima.