Usvojeni su predlozi Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Datum objave: 02-04-2021


Vlada RS utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (dalje: Predlozi zakona) i uputila ih u skupštinsku proceduru.

Predlozima zakona pojednostavljen je postupak utvrđivanja poreske obaveze za obveznike koji ostvaruju prihode po osnovu rada na koje se porez plaća samooporezivanjem, kao i postupak utvrđivanja i plaćanja poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu ugovorene naknade koja je ostvarena u periodu od 1. januara 2015. godine do 30. septembra 2021. godine.

Detaljnije o predloženim izmenama zakona možete se informisati u časopisima Revizor broj 9 i Budžet broj 8, kao i IPC elektronskim paketima.