Utvrđen iznos naknade za registraciju osnivanja privrednih društava elektronskim putem

Datum objave: 15-10-2018


Upravni odbor Agencije za privredne registre, dana 30. avgusta 2018. godine, doneo je Odluku o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre (dalje: Odluka), koja je objavljena u "Službenom glasniku" broj 75/2018.

Odlukom je utvrđen iznos naknade za registracionu prijavu koja se podnosi elektronskim putem u visini od 4.500,00 dinara, za registraciju osnivanja privrednih društava, javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja, kao i postupak povraćaja više i pogrešno uplaćenih sredstava Agenciji za privredne registre.

Odluka stupa na snagu 17. oktobra 2018. godine.