Utvrđeni elementi godišnjeg i trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća

Datum objave: 25-10-2023


Vlada je donela Uredbu o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2024-2026. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa ("Službeni glasnik RS", br. 89/2023, dalje: Uredba).

Elementi utvrđeni Uredbom dati su u Smernicama za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2024-2026. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa, koje su odštampane uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo. Prilozi 1-17. propisani za prikaz zahtevanih podataka odštampani su uz ove smernice i čine njen sastavni deo.

Godišnji program poslovanja za 2024. godinu, odnosno trogodišnji program poslovanja za period 2024-2026. godine), neophodno je dostaviti u rokovima i na način propisan Zakonom o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", br. 15/2016 i 88/2019).

Uredba stupa na snagu 28. oktobra 2023. godine.