VALIDNOST ELEKTRONSKE FAKTURE I FAKTURE BEZ PEČATA I POTPISA

Datum objave: 13-12-2017


 

Prema saopštenju Vlade Republike Srbije od 13. decembra 2017. godine, nadležnim organima i institucijama dostavljeno je Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa.

 

U navedenom objašnjenju, u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju ("Službeni glasnik RS", broj 94/2017) koji je na snazi od 27. oktobra 2017. godine, više nije obavezno štampanje fakture koja je izvorno nastala u elektronskom obliku, niti da se na eventualno odštampan dokument stavlja otisak pečata kako bi se smatrao validnim. 

 

Naime, elektronska faktura je validna u elektronskom obliku, bez potpisa i pečata, ne mora da se štampa i ne mora da se šalje poštom.

 

Faktura koja je izvorno nastala u papirnom obliku ne mora da sadrži pečat i potpis odgovornog lica. Faktura koja je nastala u elektronskom obliku ili digitalizacijom, takođe ne mora biti potpisana elektronskim potpisom.