VLADA REPUBLIKE SRBIJE USVOJILA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE

Datum objave: 19-08-2016


Prema Predlogu izmena Zakona o finansiranju lokalne samouprave predviđa se smanjenje učešća opština i gradova u prihodima od poreza na zarade sa, do sadašnjih 80%, na 77%  - za gradove, odnosno 74% - za opštine.

Prema Predlogu, gradu Beogradu po istom osnovu treba da pripadne 66%, umesto do sada važećih 70%.