VLADA RS JE DONELA ODLUKU KOJOM JE UTVRĐEN MAKSIMALAN BROJ ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU U 2015. GODINI

Datum objave: 07-12-2015


U skladu sa ovlašćenjem iz člana  4. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni  glasnik RS", br. 68/2015), Vlada RS usvojila je dana 2. decembra 2015. godine Odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu (dalje: Odluka).

Odluka se odnosi na celokupni javni sektor, uključujući i javna preduzeća na lokalnom nivou. Odluka se ne odnosi na republička preduzeća za koje Vlada sprovodi posebne programe restrukturiranja.

Ovom odlukom ukupan broj zaposlenih se smanjuje za 14.512, i to 8.511 u republičkim organima, 250 u Autonomnoj pokrajini Vojvodina i 5.751 u jedinicama lokalne samouprave.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave napominje da je, s obzirom na stalni odliv zaposlenih u penziju i na zabranu zapošljavanja već u septembru ove godine bilo 3.100 manje zaposlenih na neodređeno vreme, nego u decembru 2014. godine. Procenjuje se da će broj penzionisanja i u narednom periodu biti značajan s obzirom da 12.000 zaposlenih ima već stečene uslove za penziju.

Očekuje se da dodatno smanjenje broja zaposlenih u državi od 20.000 u 2016. godini pomenuto u Fiskalnoj strategiji u najvećoj meri ne znači gubitak posla, već prelazak na finansiranje po tržišnim principima.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave apeluje na sve rukovodioce organizacionih jedinica da procesu racionalizacije pristupe odgovorno uz zaštitu kvaliteta i nivoa usluga kao i uz maksimalnu zaštitu prava zaposlenih radnika. Takođe, napravljen je prostor da se neke deficitarne funkcije, kao što su inspekcijske službe i zdravstveni radnici, ojačaju.

Nakon objavljivanja Odluke Vlade RS u Službenom glasniku, nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno skupština jedinice lokalne samouprave, svojim aktom utvrđuje maksimalan broj zaposlenih za svaki organizacioni oblik u sistemu autonomne pokrajine, odnosno sistemu lokalne samouprave.

Članom 11. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru utvrđeno je da organizacioni oblik koji ima obavezu racionalizacije u 2015. godini, mora da izvrši smanjenje broja zaposlenih najkasnije u roku od 60 dana od dana donošenja Odluke Vlade RS, odnosno odluke nadležnog organa autonomne pokrajine ili skupštine jedinice lokalne samouprave o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih za svaki organizacioni oblik.