Vlada RS usvojila je Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Datum objave: 25-09-2018


Vlada RS na sednici održanoj dana 24. septembra 2018. godine, usvojila je Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Predlogom ovog zakona unapređuje se zaštita podataka o ličnosti i usklađuje se domaće zakonodavstvo sa novim propisima Evropske unije u ovoj oblasti.

Cilj donošenja ovog zakona je unapređenje zaštite podataka o ličnosti, kao što su jedinstveni matični broj građana, broj lične karte, bankovnog računa i drugih podataka o ličnosti, a radi sprečavanja sve većih zloupotreba.  Takođe, jedan od razloga za donošenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti je obaveza RS u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Donošenjem ovog zakona svi podaci o ličnosti građana RS biće zaštićeni na jednak način, kao i u državama članicama Evropske unije.