Vlada RS usvojila Predlog zakona o zaštiti potrošača

Datum objave: 25-06-2021


Vlada RS je na sednici održanoj 24. juna 2021. godine, usvojila Predlog zakona o zaštiti potrošača.

Najvažnije novine u ovom predlogu odnose se na uvođenje registra "Ne zovi", uvođenje obaveza trgovca da sačini proračun prilikom pružanja usluga, uspostavljanje evidencije potrošačkih sporova u sudovima, kao i unapređenje mehanizma vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.

Predlog Zakona obuhvata dalje usklađivanje potrošačkih prava građana Republike Srbije sa propisima Evropske unije (EU).

Podsećamo da je 9. juna ove godine započela i realizacija IPA 2018 EU projekta "Jačanje zaštite potrošača u Srbiji kao odgovor na nove tržišne izazove", koji će dodatno obezbediti efikasno sprovođenje zaštite potrošača, kao i usklađenost sa pravnim tekovinama EU.