VLADA RS UTVRDILA JE PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI I PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI

Datum objave: 04-05-2018


Vlada Srbije je na današnjoj sednici utvrdila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi.

Izmene i dopune ovih zakona treba da unaprede sistem lokalne samouprave i državne uprave, omoguće bolju međuopštinsku saradnju i neposredno učešće građana u obavljanju poslova lokalne samouprave a naročito prilikom usvajanja budžeta, kao i da obezbede učešće javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa organa državne uprave.