Vlada RS utvrdila je predloge više zakona

Datum objave: 21-11-2022


Na sednici održanoj 17. novembra 2022. godine, Vlada RS usvojila je i uputila u skupštinsku proceduru:

  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju;
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji;
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost;
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu;
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji;
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama;
  • Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

O svim predloženim izmenama možete se informisati u narednim brojevima časopisa Revizor i Budžet, kao i IPC elektronskim paketima.