VLADA RS UTVRDILA NOMINALNE IZNOSE I NAČIN USKLAĐIVANJA CENZUSA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

Datum objave: 14-07-2018


Na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", br. 113/2017 i 50/2018), Vlada RS je na 82. sednici održanoj 12.7.2018. godine donela Uredbu o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visini i načinu usklađivanja iznosa dečijeg dodatka  koja je objavljenja u "Službenom glasniku RS", br. 54/2018, a stupila je na snagu 13. jula 2018. godine.

 

Ovom uredbom propisuju se:

 

- nominalni iznosi i način usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i

 

- visina i način usklađivanja iznosa dečijeg dodatka.

 

→ Detaljnije o ovoj Uredbi pretplatnici IPC-a mogu se informisati 14. jula 2018. u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno u časopisima Revizor i  Budžet (štampana izdanja).