Vlada RS utvrdila Spisak javnih naručilaca

Datum objave: 17-06-2020


Vlada RS donela je Odluku o utvrđivanju Spiska javnih naručilaca iz člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (dalje: Odluka), koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 85/2020.

Odlukom je utvrđen spisak republičkih organa koji se smatraju javnim naručiocima prema odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 91/2019).