VLADA SRBIJE DONELA NOVU UREDBU O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA

Datum objave: 14-05-2018


Posle nepuna dva meseca primene, Vlada Srbije donela je novu Uredbu o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija ("Službeni glasnik RS", br. 37/2018) koja stupa na snagu 19. maja 2018. godine, a u narednom broju našeg časopisa objasnićemo razliku u primeni između stare i nove uredbe.

 

Danom stupanja na snagu nove uredbe prestaje da važi ranije doneta Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija ("Službeni glasnik RS", br. 18/2018) o čijoj bližoj primeni smo pisali u našem časopisu "Revizor" br. 8/2018.