Zaključen je i objavljen Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture

Datum objave: 13-01-2022


U "Službenom glasniku RS", broj 3/2022 objavljen je Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (dalje: PKU za ustanove kulture).

PKU za ustanove kulture zaključen je na period od tri godine i stupio je na snagu 13. januara 2022. godine.

Detaljnije o PKU za ustanove kulture možete da čitate u našem časopisu Pravnik i u elektronskom paketu IPC.RaP.