Zaključen je i objavljen Poseban kolektivni ugovor za ustanove studentskog standarda

Datum objave: 12-01-2019


U "Službenom glasniku RS", broj 1/2019 objavljen je Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama studentskog standarda čiji je osnivač Republika Srbija (dalje: PKU za ustanove studentskog standarda).

PKU za ustanove studentskog standarda uređuje se zasnivanje radnog odnosa, odmori i odsustva, plate, naknade plata i ostala primanja, prestanak potrebe za radom zaposlenih, kao i druga prava i obaveze zaposlenih.

PKU za ustanove studentskog standarda zaključen je na period od jedne godine i stupa na snagu 12. januara 2019. godine.