Zaključen je i objavljen poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove

Datum objave: 06-01-2020


Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite "Nezavisnost" i Vlada Republike Srbije, zaključili su Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 96/2019, dalje: PKU), koji stupa na snagu 8. januara 2020. godine.

PKU je zaključen na period od tri godine, a primenjuje se počev od 9. januara 2020. godine.

Detaljnije o PKU možete da se informišete u elektronskim paketima IPC.RAP i IPC.FIP, online aplikaciji ipcpropisi.rs, kao i u štampanim izdanjima časopisa Pravnik i Budžet.