Zaključen je Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave

Datum objave: 08-07-2020


U "Službenom glasniku RS", broj 97/2020 objavljen je Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (dalje: PKU).

PKU zaključen je na period od tri godine i stupa na snagu 15. jula 2020. godine.

Detaljnije o ovom kolektivnom ugovoru možete da se informišete u našim časopisima Pravnik i Budžet, kao i u elektronskom paketu IPC.RaP.