Zaključeni su i objavljeni posebni kolektivni ugovori o dopunama PKU za državne organe i zaposlene u jedinicama lokalne samouprave

Datum objave: 14-04-2020


U "Službenom glasniku RS", broj 55/2020 objavljeni su:

  • Poseban kolektivni ugovor o dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe (dalje: PKU za državne organe),
  • Poseban kolektivni ugovor o dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (dalje: PKU za zaposlene u JLS).

Dopunama posebnih kolektivnih ugovora utvrđeno je pravo na naknadu plate za vreme privremenog odsustva sa rada zbog epidemije zarazne bolesti COVID-19 zbog koje je proglašeno vanredno stanje.

Detaljnije o navedenim posebnim kolektivnim ugovorima možete se informisati u našim časopisima Pravnik i Budžet, kao i u elektronskim paketima IPC.RaP i IPC.FiP.