Zaključeni su i objavljeni Posebni kolektivni ugovori za zdravstvene ustanove i ustanove kulture

Datum objave: 03-01-2019


U "Službenom glasniku RS", br. 106/2018 objavljeni su:

  • Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (PKU za zdravstvene ustanove) stupio na snagu 8. januara 2019. godine
  • Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (PKU za ustanove kulture) - stupio na snagu 1. januara 2019. godine

PKU za zdravstvene ustanove zaključen je na period od jedne godine i stupa na snagu 8. januara 2019. godine.

PKU za ustanove kulture zaključen je na period od tri godine i stupio je na snagu 1. januara 2019. godine.