Zakon o trgovini, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini i Zakon o robnim berzama

Datum objave: 23-07-2019


Narodna skupština Republike Srbije, na Četrnaestom vanrednom zasedanju u Jedanaestom sazivu, 22. jula 2019. godine, donela je:

  • Zakon o trgovini,

  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini,

  • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ i
  • Zakon o robnim berzama.

Zakonom o trgovini ("Službeni glasnik RS", br. 52/19, od 22. jula 2019. godine) uređuju se uslovi i način za obavljanje trgovine na jedinstvenom tržištu Republike Srbije, unapređenje trgovine i zaštita tržišta, zabrana nepoštene tržišne utakmice i nadzor. Ovim zakonom se u Srbiji prvi put uvodi pojam elektronske prodavnice i elektronske platforme, a razrađeni su i oblici elektronske trgovine. Odredbe ovog zakona usklađene su sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru i Zakonom o opštem upravnom postupku

Zakon o trgovini  stupa na snagu 30. jula 2019. godine (osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije"), osim odredbe člana 34. stav 8. ovog zakona koja će se primenjivati po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona (odredba kojom se propisuje da roba pored podataka iz stava 1. ovog člana mora biti označena mašinski čitljivom oznakom (GTIN identifikacijom, QR kodom i dr.).

Danom početka primene ovog zakona prestaju da važe odredbe:

1) Zakona o trgovini ("Službeni glasnik RS", br. 53/10, 10/13 i 44/18 - dr. zakon); i

2) člana 16. i člana 78. stav 1. tačka 6) Zakona o oglašavanju ("Službeni glasnik RS", broj 6/16).

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini  ("Službeni glasnik RS", br. 52/19, od 22. jula 2019. godine), menjaju se i dopunjuju odredbe Zakona o elektronskoj trgovini ("Službeni glasnik RS", br. 41/09 i 95/13). Izmene i dopune ovog zakona su deo procesa harmonizacije propisa Republike Srbije sa propisima EU.

Ovaj zakon stupa na snagu 30. jula 2019. godine, osim odredaba člana 2. ovog zakona (novi član 5a) i člana 8. ovog zakona (u delu izmenjenog člana 21. st. 3. i 4), koje se primenjuju od dana ulaska Republike Srbije u Evropsku uniju. Podzakonski akt iz člana 2. ovog zakona doneće se do ulaska Republike Srbije u Evropsku uniju.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ ("Službeni glasnik RS", br. 52/19, od 22. jula 2019. godine) menjaju se i dopunjuju odredbe Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ ("Službeni glasnik RS", br. 108/16 i 113/17). Ovaj zakon stupio je na snagu 23. jula 2019. godine, tj. narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Zakonom o robnim berzama ("Sl. glasnik RS", br. 52/19, od 22. jula 2019. godine), uređuju se uslovi za osnivanje, poslovi i organizacija robne berze, povrede integriteta na robno-berzanskom tržištu, kao i nadzor nad primenom ovog zakona.

Ovaj zakon stupa na snagu 30. jula 2019. godine, a primenjuje se po isteku devet meseci od dana stupanja na snagu.

Detaljnije o zakonima možete se informisati u elektronskom paketu IPC i šatampanim izdanjima časopisa.