ZAMENA SERTIFIKATA ZA APLIKACIJU REGISTAR ZAPOSLENIH

Datum objave: 21-01-2016


Imajući u vidu da je 19. januara 2016. godine izvršena zamena sertifikacionog tela koje izdaje sertifikate očekuje se da korisnici aplikacije sprovedu neophodne korake u skladu sa Uputstvom za zamenu sertifikata u aplikaciji Registra zaposlenih