REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Računovodstvo, MRS i Revizija
  • Poreski sistem i PDV
  • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
  • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
  • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
  • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
6 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
7 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
9 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
9 1. Minimalna cena rada za 2021. godinu iznosiće 183,93 dinara (“neto”) po radnom času
9 2. Mesečna inflacija (potrošačke cene) u avgustu 2020. godine iznosi -0,1%
9 3. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,25%
10 4. Izmenjen je Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Katarom
10 5. Potpisan je Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Hong Kongom
11 PORESKI SISTEM
  Porez na dobit pravnih lica
13 Oporezivanje prihoda od dividendi nerezidentnih pravnih lica
  Fiskalne kase
25 Promet za koji ne postoji obaveza evidentiranja preko fiskalne kase
51 RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  Revizija
53 Ugovaranje revizije redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu i konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu
  Računovodstvo
75 Revalorizacija otplatnih rata i ostatka duga za prodate stanove u društvenoj svojini na dan 30. juna 2020. godine
77 RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGI PRIHODI
  Zarade i drugi prihodi
79 Minimalna cena rada za 2021. godinu iznosiće 183,93 dinara po radnom času
83 Evidencija i plaćanje poreza i doprinosa za angažovanje sezonskih radnika
86 Poreski aspekt prihoda po osnovu ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
93 SOCIJALNO OSIGURANJE
95 Usaglašavanje podataka sa izmenjenim i dopunjenim šifarnicima u croso do 31. decembra 2020. godine
99 OSTALE AKTUELNE TEME
  Turizam
101 Podrška radu hotelske industrije
  Ostale teme od značaja za poslovanje
106 Obaveze i odgovornost poslodavca u postupku izvršenja na zaradi posle ukidanja vanrednog stanja
109 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Službena mišljenja
111 Porez na dodatu vrednost
124 Porez na dohodak građana
137 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDAR OBAVEZA
139 Zarade i druga primanja
146 Doprinosi
148 Potrošačke cene i inflacija
151 Kamate
153 Ostali aktuelni podaci
154 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
156 Kalendar obaveza za septembar 2020. godine
159 Srednji kursevi stranih valuta u 2020. godini
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor