Verzija 11.09 - 20. novembar 2019. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 81/2019

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

Nije bilo izmena.

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

► Dodaju se tekstovi u časopis PRAVNIK br. 12 - u pripremi:

JAVNE NABAVKE
• Praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
• Odgovori na pitanja iz prakse

VODIČ KROZ DELATNOSTI
Socijalna zaštita
• Novi standardi, ciljne grupe i svrha predah smeštaja

PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
Vodič kroz propise
• Novi Zakon o kontroli državne pomoći pomoći ("Službeni glasnik RS", broj 73/2019)

VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
Rokovi poslovnih obaveza
• Rokovi poslovnih obaveza - decembar 2019. godine -

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažuriran je segment:

STAVOVI UPRAVE CARINA o primeni carinskih propisa

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.