Verzija 4.11 - 22.4.2019. godine ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 29/2019

PLAVE KNJIGE - propisi

Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 29/2019 od 19.4.2019. godine:

• Uredba o specijalnoj i posebnim jedinicama policije (prečišćen tekst)

• Uredba o platama policijskih službenika (prečišćen tekst)

• Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura (prečišćen tekst)

• Pravilnik o obrascu za utvrđivanje naknade za korišćenje ribarskog područja

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Dodaje se tekst u časopis PRAVNIK br. 5 - u pripremi:

VODIČ KROZ DELATNOST
Privreda
• Evidentiranje stvarnih vlasnika

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažuriran je segment:

• SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnog ministarstva o primeni poreskih propisa osim PDV-a, deo:
- Porez na dobit pravnih lica

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA

Nije bilo izmena.