NAPOMENA: * Neoporezivi iznosi primenjuju se od 1. februara 2020. godine do 31. januara 2021. godine. ** Usklađeni iznosi prema Saopštenju RZS, broj 353 od 25.12.2020. godine.