ČLAN 20. ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU NIJE U SAGLASNOSTI SA USTAVOM

Datum objave: 21-07-2016


Ustavni sud je na 12. sednici utvrdio da odredbe člana 20. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", broj 68/2015), nisu u saglasnosti sa Ustavom ("Službeni glasnik RS", broj 98/2006). Sud je odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 1. stav 2. člana 5. tačka 2) i čl. 7, 13 i 21. ovog zakona. Ustavni sud je stavio van snage Rešenje Ustavnog suda IUz-244/2015 od 8. oktobra 2015. godine ("Službeni glasnik RS", broj 85/2015).